QuickRead go

Vyšetření CRP k upřesnění bakteriální nebo virové infekce.

Coagucheck

Vyšetření hodnoty antikoagulace u chronických pacientů.

Quick Plus Analyzer

Měří hodnoty troponinu, D-dimeru a NT pro-BNP, což jsou laboratorní vyšetření k vyloučeni infarktu myokardu, trombózy a srdečního selhání.

Glukometr

Slouží k vyšetření akutních stavů glykemie.

Vyšetření FOB

Test ke stanovené skrytého krvácení ve stolici..

EKG Medisap.

Přístroj k měření EKG.

 

 

Spolupracujeme s pojišťovnami