MUDr. Eva Ševčíková

Pocházím z Roudnice nad Labem, kde jsem vystudovala gymnázium.

Promovala jsem v roce 1987 na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jsem držitelkou licence České lékařské komory v oboru všeobecné praktické lékařství.

Jsem členkou Sdružení praktických lékařů.

Jsem členkou lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v oboru všeobecné praktické lékařství.

Jsem lékař závodně preventivní péče.

Milada Hašlerová

Pochází z Ostravy, vystudovala Střední zdravotnickou školu v Liberci, kde roku 1973 odmaturovala, v roce 1987 absolvovala postgraduální studium.

Je členkou České asociace sester

Je registrovaná zdravotní sestra, pracuje bez odborného dohledu

 

 

Spolupracujeme s pojišťovnami